ALGEMENE VOORWAARDEN

Kundalini Experience hanteert de volgende algemene voorwaarden voor geleverde sessies, workshops en retraites:


1. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar welzijn, gezondheid en handelen, zowel tijdens een sessie/workshop/retraite als daarbuiten.

2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar proces, zowel voor, tijdens als na een sessie/workshop/retraite.

3. Kundalini Experience is niet verantwoordelijk voor het handelen en gevoelens van de cliënt.

4. Het aanbod aan coaching is een aanvulling op de reguliere zorg. Coaching vervangen niet de reguliere medische zorg.

5. Als men verhinderd is een individueel consult na te komen dan dient deze uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgemeld.

6. Als Kundalini Experience verhinderd is een dienst te leveren op de afgesproken datum en tijdstip zal Kundalini Experience dit z.s.m. aan de cliënt laten weten en zal deze z.s.m. een nieuwe afspraak maken met de cliënt.

7. Annulering:

7.1 Bij annulering van het consult 24 uur of korter voor de geplande datum wordt het gehele consultbedrag in rekening gebracht.

7.2 Bij verhindering door omstandigheden geldt dezelfde annuleringsregeling als benoemd in punt 7.1.

7.3 Als u zonder afmelden niet verschijnt bij een sessie dient u alsnog te voldoen aan de betaling van het volledige bedrag.

7.4 Kosteloos annuleren van een retraite kan maximaal zeven dagen voor de eerste dag van de retraite. Je krijgt 50% restitutie van het gehele bedrag van een retraite bij annuleren binnen zeven dagen maar 24 uur voordat de retraite begint. Bij annuleren van een retraite binnen 24 uur dat de retraite begint: geen restitutie.

8. De betaling voor een consult dient te geschieden voor of direct na afloop van het consult. Betaling voor een workshop of retraite dient vooraf betaald te zijn.

9. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

10. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 28 december 2019. Ze zijn geldig totdat wijziging van de Algemene Voorwaarden schriftelijk door Kundalini Experience wordt aangegeven.